Midden jaren negentig van de vorige eeuw zijn we begonnen. Wie gedacht had dat er barricades beklommen moesten worden, heeft het achteraf gezien mis gehad. Niet dat de streek stond te juichen bij wéér een ombouw van het gebied.

In deze bijdrage wil ik twee invalshoeken kiezen. Ze zijn wat meer beschouwend en wat minder feitelijk. Wie immers in concrete gegevens geïnteresseerd is, raadpleegt de prachtige rapporten die dit landinrichtingsproject heeft opgeleverd. Ten eerste geef ik een wat algemene beschouwing over de zorgplicht van mensen voor hun natuurlijke leefomgeving. Ten tweede volgt een beschrijving van het proces dat valt waar te nemen bij de inrichting van Midden-Groningen. Ik kies deze benadering bewust. Immers, waar gevaren en bedreigingen ? in de hoofden van mensen ? moeten plaatsmaken voor kansen en mogelijkheden, is enige distantie noodzakelijk. Je moet enigszins kunnen loskomen van primaire ervaringen van een concreet project, de primaire emoties voorbij. Zicht op parallelle stromen in het denken…