Het huidige landschap van het Deurzerdiep heeft de kenmerken van twee toekomstbeelden. Zo is het toekomstbeeld van de jaren zestig en zeventig herkenbaar in de scherpe stadsrand met zijn hoge flats, en in de grote, sterk ontwaterde graslanden, maïspercelen en kavels met aardappelen en bieten (en hier en daar een smalle strook natuurgebied). Het is het achterhaalde toekomstbeeld van een stadsuitbreiding waarbij vooral het aantal woningen telde en er veel minder aandacht was voor de kwaliteit van de woonomgeving. Ook het beeld van een landbouw, die tot in de haarvaten is gespecialiseerd en gerationaliseerd, is in het gebied goed te herkennen.
Het toekomstbeeld van de jaren negentig is zichtbaar in de pogingen om de levendigheid van het beek- en esdorpenlandschap van het Stroomdallandschap…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.