Fake (Feikje) Terpstra (Buitenpost, 1-4-1956) is geboren in een gereformeerd (art. 31) onderwijzersgezin. Ze publiceerde enkele Nederlandstalige verhalenbundels.

STIL!

Stietst’ yn ‘e etalaazje
dyn prachtich lichem te ferhieren
lûkst de gerdinen ticht
foar jimme heit!

En wy mar tinke datst’studearrest!
En mem mar tinke
jo binne nei de RAI!
Stil!!

Ljip giet geikjend oer de wjuk.
Skries ropt.
Ierappels mei beantsjes op tafel
en sa hearlik stil.

Fake Terpstra

Fake (Feikje) Terpstra (Buitenpost, 1-4-1956) is geboren in een gereformeerd (art. 31) onderwijzersgezin. Haar schoolbezoek te Groningen bracht haar in contact met ‘de wereld’. Hiervoor werd ze op vijftienjarige leeftijd door haar vader het huis uitgezet. Ze belandde in Groninger kunstenaarskringen, stond daar veelvuldig model en leerde er ook de zelfkant van het bestaan kennen.
Ze publiceerde enkele Nederlandstalige verhalenbundels. Daarnaast schrijft ze sinds haar achttiende Friese gedichten, die echter nooit eerder gepubliceerd zijn. Zelf wijt Fake dit aan de invloed van haar vader in de door schoolmeesters gedomineerde Friese literaire wereld.
Dankzij het Frysk Skriuwerskollektyf Grins (FSG.) zijn Fake’s gedichten nu toch gebundeld en uitgegeven. Prijs: ? 15 en te bestellen bij het FSG, Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 122 a, 9712 SL Groningen, o.v.v. Fake Terpstra: Yn ‘e bleate kont.

Trefwoorden