Lezers van Noorderbreedte zijn zich doorgaans bewust van de oeroude wortels van het Noord-Nederlandse cultuurlandschap. De cineast Peter Greenaway, onder de indruk het landschap, garandeert een indrukwekkende presentatie in het Groninger Museum van dit materiaal.

In de Middeleeuwen vormde de kuststrook langs de zuidelijke Noordzee een bijzonder land. De bisschoppen woonden ver weg in Utrecht of Münster en de door de keizer benoemde graven kregen weinig of geen grip op het gebied. Er werd gesproken over de Friese vrijheid. Tegelijkertijd bood het gebied goede mogelijkheden voor agrarische exploitatie, akkerbouw en vooral ook veeteelt, zodat er overproductie was die verhandeld kon worden. De Friezen, goed bekend met het water, waren kiene handelslui. Door het gebrek aan een centraal gezag was er echter grote onderlinge naijver en strijd. Voortdurend werden door de diverse leidende figuren en landstreken vetes uitgevochten. In deze woelingen kon de stad Groningen, feitelijk het topje van het land Drenthe, veel invloed krijgen.

Mensen als zeediere…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden