De aantasting van terpen en wierden (vanwege hun grotere aantal spreken we voortaan meestal van terpen) en het nuttig gebruik van de afgegraven grond van de wierde van Toornwerd werden al in 1907 als twee kanten van één medaille gezien: ‘Niettegenstaande de afgraving eener wierde gedurende eenige jaren werk en brood geeft aan velen, kunnen we toch dikwijls een gevoel van weemoed niet van ons afzetten bij het zien verdwijnen van deze herinneringen uit overoude tijden. Het is daarom ook hier de plaats in ’t kort te wijzen op de vruchtbaarmakende kracht van den wierdegrond, waardoor het mogelijk wordt dorre zandgronden en onvruchtbare madelanden te ontginnen.’

Terpaarde als meststof
Al in de achttiende eeuw is het gebruik van ‘huisstee-aarde’ voor bemestingsdoeleinden bekend. Gaat het la…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden