Op 15 juli 1996 hebben NS en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM besloten een stichting op te richten die de bodem van NS-terreinen onderzoekt en de gevallen van ernstige bodemverontreiniging saneert: de Stichting Bodemsanering NS (SBNS).

De SBNS is begonnen met het ‘historisch onderzoek’ naar alle NS-emplacementen in Nederland. Hierbij is in archieven en aan de hand van gesprekken met oud-medewerkers van NS geïnventariseerd welke activiteiten zich in het verleden in en op de bodem van NS-terrein hebben afgespeeld. Op basis hiervan werden veel plekken verdacht van bodemverontreiniging. Op deze plekken heeft de SBNS grond en grondwater laten onderzoeken.
Als de verontreiniging ernstig is, dan laat de SBNS de bodem saneren. Een bodemverontreiniging is ernstig als de interventiewaarde voor een bepaalde stof wordt overschreden in een bepaald volume bodem (25 m? grond of 100 m? grondwater). Die interventiewaarde, oftewel de maximale concentratie waarin een stof in de bodem mag voorkomen, verschilt per stof.
De volgorde van sa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.