De Peizermaden vormen een uitgestrekt weidegebied ten westen van de stad Groningen. Het is een aantrekkelijk gebied voor natuurontwikkeling, vanwege de ligging vlakbij een grote stad, de hoge potentiële natuurwaarden en het vrijwel ontbreken van bebouwing.

De Peizermaden vormen een uitgestrekt weidegebied ten westen van de stad Groningen. Ondanks een ruilverkaveling in de jaren zestig is het tegenwoordig marginaal landbouwgebied. Steeds meer boeren vertrekken en de hobbyisten blijven over met wat paarden, schapen en jongvee. Het is een aantrekkelijk gebied voor natuurontwikkeling, vanwege de ligging vlakbij een grote stad, de hoge potentiële natuurwaarden en het vrijwel ontbreken van bebouwing. De Peizermaden zijn door Natuurmonumenten dan ook aangemerkt als ‘speerpuntgebied’, waar versneld grond wordt aangekocht om de ecologische hoofdstructuur te realiseren. Na een eerste aankoop in 1988 is nu ruwweg de helft van de aan te kopen 1500 hectare in bezit van de vereniging.
In de toekomst kunnen de Peizermaden samen met het Leekstermeergebie…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.