In november verschijnt het boek - en de cd - Gedane Zaken. De twintigste eeuw in 32 portretten. In 32 interviews met senioren, hoogbejaarden en honderdplussers wordt daarin een beeld gegeven van leven en vooral ook werken in de twintigste eeuw. Redacteur Harry Gras licht een tipje van de sluier op.

Niet lang nadat Jo Stel in 1939 van school kwam, kreeg ze als meisje van dertien jaar haar eerste betrekking als dienstbode bij een gezin met zeven kinderen in Bovensmilde. Ze verdiende er 1,25 in de week. Om zeven uur ’s morgens belde ze aan en dan werd de deur opengedaan door de man, nog in zijn lange onderbroek. Jo’s eerste taak was om de vrouw een kopje thee op bed te brengen. Daarna hielp ze de grotere kinderen naar school en kookte ze pap voor de kleintjes. Vervolgens deed ze het schoonmaakwerk. Jo had er een zware dobber aan, ook al omdat ze niet erg goed met haar bazin kon opschieten: ‘Ze mopperde altied.’ Bovendien had ze nooit een vrije dag, zelfs niet op zondag, want ‘de dominee hef zundags ok wark’.

Standensamenleving
Dit verhaal van Jo Stel is te vinden in het boek Gedane…

Trefwoorden