Adriaan Nette kwam in 1993 naar Groningen op uitnodiging van de stichting Juffer en Borg, om deel te nemen aan de manifestatie Beek en Beeld: een manifestatie die de natuur langs het riviertje De Ruiten Aa tot onderwerp had.

Hij kwam terecht in een totaal ander Groningen: Westerwolde. ‘Wat ik zag, was veel struweel, oude houtwallen, oude eiken, de hermeandering van de Ruiten Aa.’ De keus voor de plek was snel gemaakt. Veldwerkers hadden een heuvel opgeworpen om te kijken waar ze daar aan de oevers mee bezig waren. Het was helemaal niet de bedoeling dat die heuvel daar zou blijven liggen. ‘Toen ik erop stond dacht ik: dit is een punt waarop je niet alleen overzicht krijgt, maar ook inzicht in de waarneming zelf. Voor mij was het dé plek, al wist ik nog helemaal niet precies hoe ik er vorm aan moest geven.’ Het werd het Theater van de Natuur, want het was juist die waarneming die voor hem van cruciaal belang was. Of liever verschillende waarnemingen. ‘Ik stond hier met de boswachter, keek om me heen en zag wa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden