Het Verdrag van Malta lijkt de mogelijkheid te openen voor een nieuwe groeimarkt. Tot nu toe echter zijn de kansen om een positieve bedrijfsvoering op het gebied van de archeologie te realiseren, niet groot. Als voorbeeld moge de ondersteuning van het Archeologisch Dienstencentrum (ADC) dienen.

En het begon zo veelbelovend. In 1995 reisden Piet Kooi en de auteur namens de Rijksuniversiteit Groningen af naar Utrecht. Daar zetelde Railinfrabeheer en dat had een probleem. De Betuwelijn moest worden aangelegd en het werd duidelijk dat het tracé nogal wat archeologische vindplaatsen zou doorsnijden. De hoeveelheid archeologisch werk leek zo groot dat men alle capaciteit op dit gebied wilde aanboren. Dus ook Groningen werd gevraagd een bedrijf in het leven te roepen om deel te nemen aan het Betuweonderzoek. En zo stonden we aan de wieg van het Groningse commerciële archeologiebedrijf: Archaeological Research & Consultancy, kortweg ARC bv. Deze onderneming is in een paar jaar uitgegroeid tot een compleet archeologisch bedrijf dat booronderzoeken en opgravingen kan uitvoeren en bovend…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.