Noorderbreedte heeft in de afgelopen decennia veel aandacht besteed aan het cultuurlandschap van Noord-Nederland en de archeologische monumenten daarin. Het behoud en beheer van het archeologisch erfgoed is het doel van het verdrag dat de Europese landen in Valletta op Malta sloten en dat in het dagelijks gebruik vaak het Verdrag van Malta wordt genoemd.

Door de ondertekening van dit verdrag in 1992 heeft de Nederlandse overheid aangegeven dat zij in de ruimtelijke ordening meer en beter rekening zal houden met de archeologische waarden binnen haar landsgrenzen. Niet opgraven, maar behoud van de waarden staat centraal in dat beleid. Iedere ingreep in het bodemarchief door nieuwbouw (Vinexlocaties en bedrijventerreinen), weg- of spooraanleg dient daarom vooraf gegaan te worden door een verkennend archeologisch onderzoek, waarna bepaald wordt hoe eventueel aangetroffen archeologische waarden in de plannen kunnen worden ingepast. Mocht dit echt niet kunnen en is een opgraving onvermijdelijk geworden om de archeologische informatie veilig te stellen, dan dienen de kosten daarvan in het bouwproject meegenomen te worden.

Door de invoering v…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.