Op 9 februari verrichtte schrijfster en schilderes Aafke Steenhuis de opening van de eerste tentoonstelling van de Noorderbreedte Collectie; een verzameling van 15 boeiende kunstwerken die landschap en cultuur van Noord-Nederland tot onderwerp hebben.

De Noorderbreedte Collectie is als project een uitvloeisel van het succesvolle jubileumjaar van Noorderbreedte. In het kader van het 25-jarig bestaan werd vorig jaar in samenwerking met het Fries Museum, Academie Minerva, Centrum voor Beeldende Kunst Groningen en Gasunie een groep vooraanstaande beeldend kunstenaars geselecteerd, die voor medewerking aan de Noorderbreedte Collectie zijn benaderd. Vervolgens hebben, naast de Stichting Noorderbreedte zelf, 14 in cultuur en landschap geïnteresseerde overheden, instellingen en bedrijven elk één kunstenaar de opdracht gegeven een werk te vervaardigen dat de pracht, rijkdom en waarde van het noordelijke landschap weergeeft.
De 15 werken samen vormen de Noorderbreedte Collectie en die zal in de komende maanden in heel Noord-Nederland te zien zijn. Tot en met 17 maart wordt de Collectie tentoongesteld in het Centrum Beeldende Kunst Groningen, Trompsingel 27. Van 6 april t/m 4 mei kunt u terecht bij Galerie De Vis Noorderhaven 40, Harlingen en van 11 mei t/m 23 juni tenslotte is de verzameling te zien in het Centrum Beeldende Kunst Emmen, Raadhuisplein 1, (Bruggebouw).

Kunst in huis
Uniek aan de Noorderbreedte Collectie is dat hierna nog een vierde expositie wordt gehouden, en wel bij de opdrachtgevers van het project. De kunstwerken rouleren gedurende de 2e helft van 2002 namelijk langs de bedrijven en overheden die aan deze activiteit meewerken.
De Noorderbreedte Collectie kon alleen ontstaan door de bereidwillige medewerking van 15 opdrachtgevers (tussen haakjes de betreffende kunstenaar): Koninklijke Theodorus Niemeijer (Jeroen Henneman), Team 4 Architecten (Benoît van Innis), Gasunie (Adriaan Rees), Waterschap Noorderzijlvest (?), KAW architecten en adviseurs (Ellen Kooi), Provincie Groningen (Remco Posthuma), Stichting Noorderbreedte (Jan Frearks van der Bij), Gemeente Assen (Marc Ruygrok),
Terp Tien Communicatiebureau (Eddy Sikma), Karelse van der Meer (Siert Dallinga), Academisch Ziekenhuis Groningen (Arjen Boerstra), Gemeente Groningen (?), Gemeente Heerenveen (Frank van Hemert), It Fryske Gea (Jan Loman) en de Gemeente Smallingerland (Rob Nypels).
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting en Stichting Je Maintiendrai en de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Speciale lezersaanbieding

Het schilderij ‘Terpdorp’ van de Friese expressionist Jan Frearks van der Bij maakt deel uit van de Noorderbreedte Collectie. Noorderbreedte heeft voor haar lezers120 van de 150 zeefdrukken gemaakt door Aldrik Salverda, weten te reserveren, die van dit schilderij worden gemaakt. Als afsluiter van alle activiteiten rond het 25-jarig bestaan biedt Noorderbreedte daarbij bovendien een fikse korting: lezers betalen de speciale prijs van 195 euro.
Bestel deze unieke zeefdruk door 195 euro over te maken op rekeningnummer 37 33 929 ten name van Noorderbreedte in Groningen onder vermelding van ‘zeefdruk’. Toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de betaling, en op = op!
In verband met de kwetsbaarheid van het werk worden de zeefdrukken niet verstuurd. Ze zijn (op naam) af te halen bij de 3 exposities in Groningen, Harlingen en Emmen en bij Noorderbreedte, Damsterkade 5, Groningen, tel 050-3141956 (bellen voor afpraak).

Trefwoorden