Op oudejaarsdag is de landschapsarchitect ing. Harry de Vroome op 80-jarige leeftijd overleden. Trouwe Noorderbreedte-lezers zullen hem ongetwijfeld herinneren van de vele artikelen die hij na zijn pensioen voor dit blad heeft geschreven. Als landschapsconsulent van Staatsbosbeheer in Drenthe en als oude rot in het natuurbeschermersvak genoot hij zowel binnen als buiten de provincie grote bekendheid. Zijn inzet voor natuurbehoud en landschapsbouw leverde hem een aantal prestigieuze onderscheidingen op.

‘Het landschap is voor mij een verhaal, een levend verhaal. Je moet uitkijken dat het leven niet uit het landschap gaat onder het ijskoude mes van de analyse’, was een van zijn karakteristieke uitspraken in het boek Bouwen aan het Drentse landschap, dat aan zijn levenswerk was gewijd. De uitspraak is illustratief voor zijn denk- en werkwijze als landschapsarchitect: hij beschouwde het landschap als een eenheid van ecologische, cultuurhistorische en esthetische waarden, die je, hoe mooi ook, niet op slot kunt zetten maar zich moet kunnen doorontwikkelen. In die zin was hij de wegbereider van het nu zo populaire beleidsadagium ‘behoud door ontwikkeling’.
In zijn loopbaan als landschapsconsulent heeft De Vroome een aantal spraakmakende landinrichtingsprojecten gerealiseerd. Het was in de t…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden