Archeologen laten zich graag verrassen. Ik doel daarmee op de sporen en vondsten van twee archeologische vindplaatsen, Wetsingermaar (Gemeente Winsum) in 2000 en Oostersingel 61-63 in Groningen in 2001

In beide gevallen waren diepe graafwerkzaamheden in de bodem de aanleiding voor de ontdekking: in Winsum de aanleg van een gemaal, in Groningen het graven van een parkeerkelder voor het Academisch Ziekenhuis. De twee vindplaatsen waren afgedekt door een fors pakket klei en gelegen op de oostflank van de Hondsrug of diens voortzetting in noordelijke richting. In beide gevallen dateren de vindplaatsen uit de Jonge Steentijd, meer precies uit de tijd van de Hunebedbouwers, anders gezegd de Trechterbekercultuur; in jaartallen ongeveer tussen 3400 en 2850 voor Chr.

Aha-erlebnis
De bouwput aan de Oostersingel stond onder de rubriek ’te verrichten waarnemingen’ in het gemeentelijk jaarprogramma, enerzijds omdat er op die plaats een van de diep gefundeerde, negentiende-eeuwse ziekenhuisgebouw…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.