Onlangs maakte de herziene PKB (Planologische Kernbeslissing) Waddenzee gehakt van de Harlinger havenambities. De momenteel onder handen zijnde noordoostelijke uitbreiding van de Industriehaven, die in 2003 gereed is, zal naar het zich laat aanzien de laatste zijn.

Harlingen is al 500 jaar dé haven van Friesland en tot pakweg 1935 van geheel Noord-Nederland. Sinds de Saksische hertogen in 1500 hun blokhuis ten zuiden van de havenmond bouwden ontwikkelde het destijds kleine vissers- en havenplaatsje zich tot een ‘principale haven’ en in de woorden van de Spaanse landvoogd Alexander Farnese, hertog van Parma tot ‘la principale fortresse de Frize’. Na het vertrek van de Spanjaarden in 1580 werd de stad op een grootse wijze uitgelegd en van een achttal bastions voorzien. De oude noordelijke singelgracht werd als Noorderhaven ingericht en in 1597-1600 werd de Zuiderhaven gegraven. De stad herbergde de eerste lommerd van Noord-Nederland als symbool van kapitaalsbehoefte en economische expansie. Enkele decennia later werd de Friese Admiraliteit van Dokku…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden