Met een luchtballon over het landschap zwe(r)ven. Voor veel mensen dé ultieme wens. De Stichting Maatschappij van Weldadigheid biedt die mogelijkheid op interactieve wijze. De cd-rom Maatschappij van Weldadigheid - Een monumentaal bezit voert de gebruiker in een ballonvlucht over de voormalige landbouwkoloniën in Zuidwest-Drenthe.

De inhoud van de in september 2001 verschenen cd-rom ademt monumentaliteit uit, maar wel in een modern jasje. Na een intro begint de bezoeker op een aangename wijze een ontdekkingstocht per luchtballon boven het gebied. Wat opvalt is de blokverkaveling van de percelen. Bewegende beelden en foto’s, zowel historisch als recent, zijn in een afwisselende mix toegepast en geven een goed beeld van de geschiedenis. Dat er ook gedacht is aan beeldmateriaal van deze tijd, getuigt van besef voor historie. Recent materiaal vormt eveneens een belangrijk archief voor de toekomst. ‘Informatie over cultuurhistorie draagt bij tot waardering voor het verleden. Wil je elementen bewaren en beschermen en er draagvlak voor krijgen, dan moet de ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied bekend zijn’, zegt Jan …

Trefwoorden