De regen valt met bakken uit de lucht in IJlst, woensdag 10 juli. Bij de eerste opnamedag van de speelfilm De Kameleon, moet regisseur Steven de Jong met een paar 'takes' genoegen nemen. Acteur Peter Tuinman pleegt alvast wat peptalk voor de camera van het NOS-journaal; 'Iedereen die ik spreek, wil naar de film gaan kijken. Want half Nederland heeft de boeken als kind ooit gelezen.' Tuinman speelt de rigide buurman Bleker in de film. Hij is een dankbaar slachtoffer voor de kwajongensstreken die de Klinkhamer-tweeling Hielke en Sietse uithalen.

De regen bleef gelukkig uit, zaterdag 29 juni, ’s middags in Terherne. In de open lucht werd op het kerkplein van het Friese merendorp een bronzen buste van Gerard van Straaten (1924) onthuld. Een standbeeld al bij leven. Want de tekenaar van de Kameleonboeken, broer van Peter van Straaten, zit met vrouw, kinderen en kleinkinderen vergenoegd op de eerste rij te genieten van alle lof die hem wordt toegezwaaid.

‘Honderdtwintig’ miljoen tekeningen!
Bijna vierendertig jaar lang maakte hij per deeltje twee tekeningen en een kleurenomslag. Drieënzestig titels schreef de Friese timmerman Hotze de Roos. Volgens Uitgeverij Kluitman te Alkmaar zijn er bijna veertig miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. ‘Dat betekent “honderdtwintig” miljoen tekeningen!’, schalt het uit de luidspreker op h…

Trefwoorden