Just Vink (1949) is druk met het in orde maken van theaterschip Theater te Water en met het op poten zetten van de nieuwe zomerproductie. Hij is de bedenker en creatief leider van dit enige Noord-Nederlandse varende theater.

Just Vink heeft wat met water. ‘Water is abstract, het glipt tussen je vingers door. Ik ben natuurlijk in de eerste plaats theatermaker, ik observeer en verwerk, leg vast en regisseer. Maar ik hou daarnaast van water, zelfs van regen. De kleurcontrasten, het licht in het water, water daagt me uit. En zeker als je er met een schip over vaart: het idee dat als ik aan een touw het schip voorttrek, dat ik dan die hele massa over het water kan laten glijden, wonderlijk toch?’
‘Een schip kan mooier glijden dan een koningin kan schrijden’, stelt hij po√ętisch vast. En: ‘Als je vaart, dicteren de stroming en de wind, hoe kom je daarmee precies door die brug heen, een prachtige opgave elke keer weer.’

Al 21 jaar vaart Theater te Water door de wateren van Groningen en Drenthe en doet daar een mi…

Trefwoorden