Midden jaren tachtig nam hij afscheid van De Groene. Sindsdien werkt hij voor deze en gene opdrachtgever en, bij voorkeur, aan zijn eigen projecten – zoals het eind vorig jaar verschenen boek over de verandering van het voormalig oostelijk havengebied van Amsterdam.
In de zomer en het najaar van 2002 verbleef hij langdurig in Friesland, waar hij in opdracht van de Leeuwarder Courant en het Fries Museum foto’s maakte rond het thema Jong Friesland.
De opdracht (éénmalig, maar er wordt gedacht over een vervolg) werd verleend ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de krant. Het is een mooi symbolische geste: in plaats van achterom te kijken, werd de fotograaf gevraagd een beeld te schetsen van de vitaliteit (en dus het toekomstgehalte) van de provincie.
Singels, die al ruim twintig jaar regelmatig in Friesland komt, doorkruiste grote delen van de provincie per fiets en maakte behalve enkele landschappen vooral portretten: van een meisje met een zojuist gevangen vis, van een blazer uit het fanfarekorps, van een bijna blinde bewoner van de vuurtoren van Workum, van leerlingen van de boksschool en studenten aan de studierichting Pop en Media van het Friesland College, van de bakker van Menaldum.
De foto’s vormen een dwarsdoorsnede van de Friese bevolking en zijn momenteel te zien in het Fries Museum in Leeuwarden onder de titel Takomst Treast. ‘Treast’ betekent troost, maar in combinatie met ‘takomst’ betekent het zoiets als ‘toekomstproof’; uitgerust voor de toekomst dus.
De foto’s (voorzien van dagboeknotities van de fotograaf) verschenen ook in een speciale bijlage bij de Leeuwarder Courant, die gratis bij de expositie verkrijgbaar is.

Takomst Treast. Friesland door de lens van gastfotograaf Han Singels, is tot en met 23 maart te zien in het Fries Museum (ma t/m zo 11-17 uur). Informatie: www.friesmuseum.nl

De auteur was coördinator van het project Takomst Treast.

Trefwoorden