Waar moet je nieuwe tuinbouwkassen plaatsen in een waardevol cultuurlandschap? En hoe kun je een kassencomplex zo ontwerpen dat het landschap ter plaatse wordt versterkt? Royal Haskoning en Bureau Lantschap zochten het uit voor de provincie Friesland.

In Noordwest Friesland, in de driehoek Waddenzee, Leeuwarden en Harlingen, wordt een plek gezocht voor een nieuw glastuinbouwgebied met een oppervlakte van ongeveer 450 hectare. Ongeveer de helft van het gebied komt daadwerkelijk onder glas te liggen. De andere helft zal gaan bestaan uit aanvullende voorzieningen zoals wegen, woningen, tuinen en waterbassins.
Noordwest Friesland maakt onderdeel uit van het Belvederegebied ‘Fries en Gronings terpengebied’. Dit betekent dat cultuurhistorische kenmerken niet alleen behouden, maar nadrukkelijk benut moeten worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. In opdracht van de provincie Friesland hebben Royal Haskoning en Bureau Lantschap onlangs een onderzoek gedaan naar glastuinbouwlocaties die vanuit cultuurhistorisch oogpunt meer of minder geschikt z…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.