In deze serie wordt een aantal landschappen met een bijzonder hoogtekarakter besproken. De hoogtekaart is afkomstig uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. De getoonde fragmenten zijn geleverd door de Dienst Landelijk Gebied.

In deze aflevering tonen we een fragment van het kleigebied van Noord-west Friesland. We zien een grote ’trechter’ van regelmatig blokvormig verkaveld land met aan weerszijden reeksen terpen (ook wel terpentritsen genoemd). De trechter is het restant van de ingepolderde Middelzee die als het Bildt bekend staat.

Ten zuidwesten van het Bildt ligt een waaier van kwelderwallen die elk met een rij van terpen is bezet. Er zijn een stuk of vijf van deze reeksen te onderscheiden. Veel terpen zijn verlaten of gedeeltelijk afgegraven. Tussen de kwelderwallen vormden zich laagten, waarin de waterlopen zijn gelegen.

De kwelderwallen tonen hoe de aangroei, eigenlijk de kustverlegging, van het Friese kwelderland is verlopen. Gaande in noordelijke richting worden de terpenreeksen steeds jonger….

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden