Het is zo langzamerhand een cliché maar te ontkennen valt het niet: het platteland is de afgelopen decennia veel voorzieningen kwijtgeraakt. Mede daardoor is 'de leefbaarheid van dorpen onder druk komen te staan', zoals dat heet.

Het is zo langzamerhand een cliché maar te ontkennen valt het niet: het platteland is de afgelopen decennia veel voorzieningen kwijtgeraakt. Mede daardoor is ‘de leefbaarheid van dorpen onder druk komen te staan’, zoals dat heet. Hoewel er weinig onderzoek is gedaan naar het voorzieningenniveau, is de plaatsnaam Jorwerd nu al jaren symbool voor de treurige toestand waarin (kleine) dorpen zouden verkeren. Maar het beeld dat er in het landelijk gebied louter verval te bespeuren is als het gaat om de sociale infrastructuur, klopt niet. Er zijn de laatste tijd juist positieve ontwikkelingen. Dankzij de komst van multifunctionele centra, of door het clusteren van faciliteiten in het aloude dorpshuis, konden bepaalde voorzieningen behouden blijven of terugkeren. Daarnaast blijken door uitgeki…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden