Naar de aanwezigheid van voorzieningen op het platteland is weinig onderzoek gedaan. Maar uit de beschikbare gegevens valt op te maken dat het sombere verhaal over een verschralend aanbod nuancering behoeft.

Het gaat niet goed met de voorzieningen op het platteland. We moeten de verschraling stoppen, hoor je vaak. Maar wordt het voorzieningenniveau inderdaad minder? En zo ja, is dat een probleem? Rijden we niet zelf met de auto naar de supermarkt om zo goedkoop mogelijk uit te zijn? Of kunnen vrouwen nu niet aan het werk omdat er onvoldoende kinderopvang is? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heb ik onderzoek gedaan naar het voorzieningenniveau op het platteland, op basis van bestaand onderzoeksmateriaal. De opdracht kwam van het Projectbureau Dagindeling van het ministerie van Sociale Zaken, dat wilde weten in hoeverre er een kloof bestaat tussen de voorzieningen die nodig en beschikbaar zijn om arbeid en zorg te kunnen combineren. Ik heb daarom de hiervoor relevante voorzieningen …

Trefwoorden