Het schilderij, dat hier is afgebeeld, laat in felle primaire kleuren een met bomen omgeven boerderij zien in een typisch Fries kleiweidegebied. Op de voorgrond slingert een riviertje tussen de landerijen en een zware wolkenlucht completeert het doek.
Bij aanschaf van de zeefdruk krijgt u tevens het boek Van der Bij, dat in 2002 is uitgegeven ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Het Fries Museum in Leeuwarden en Galerie de Vis in Harlingen verzorgden toen een overzichttentoonstelling van het werk van Van der Bij. Teksten van Saskia Bak en Frédérique van der Palm beschrijven de in Drachten geboren schilder als een authentieke landschapsschilder. Maar niet alleen schildert hij Friese landschappen, met paarden, boerderijen en terpen, ook maakt hij doeken van vissersboten, zeilboten met bolle zeilen en naakten

Jan Frearks van der Bij is een autodidact. Hij heeft gewerkt als reclametekenaar en vanaf 1969 tot aan zijn pensioen is hij teken- en handenarbeidleraar geweest aan de christelijke mavo in Drachten. Van der Bij is ook een belangrijk lid geweest van de Friese expressionistische schildersgroep ‘Yn ‘e line’, die baanbrekend werk verrichtte, met landschap als belangrijkste inspiratiebron. Daarnaast maakte Jan Frearks van der Bij ook deel van ‘It Frysk Palet’, een club schilders die voor iedereen begrijpelijke kunst wilde maken.
Vanaf 1987 is Van der Bij fulltime schilder en is hij enorm succesvol met onder andere tentoonstellingen in het Princessehof te Leeuwarden, Galerie de Vis en het Singer Museum in Laren.
In het boek staan 34 prachtige fullcolour schilderijen van ‘een gevoelig en bescheiden kunstenaar die vol overgave blijft zoeken naar vernieuwing binnen zijn schilderkunst’, zo besluit Frédérique van der Palm haar artikel. De ontwikkeling in zijn werk is dan ook nog niet ten einde, zoals uit dit schilderij uit 2003 blijkt, dat Noorderbreedte verloot onder de 150 kopers van de zeefdruk.

Nieuwe zeefdruk van Jan Frearks van der Bij

In een beperkte oplage van 150 stuks kunnen de lezers van Noorderbreedte voor € 200 de zeefdruk kopen van het Friese landschap. De zeefdruk is in twaalf kleuren gedrukt door Aldrik Salverda. Bij de aanschaf krijgt u het gebonden boek Van der Bij erbij en maakt u tevens kans om het originele schilderij in uw bezit te krijgen. Na de verkoop van alle zeefdrukken wordt er onder de kopers geloot wie het schilderij krijgt.
U kunt de zeefdruk kopen door € 200 over te maken op girorekening 37 33 929 t.n.v. Noorderbreedte te Groningen, onder vermelding ‘Zeefdruk Van der Bij’. Toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de betaling, en op is op.
In verband met de kwetsbaarheid van de zeefdrukken worden deze niet verstuurd. Ze zijn met het boek Van der Bij (op naam) af te halen bij:
– Galerie de Vis, Noorderhaven 40 te Harlingen (open do t/m zat 11.00-17.00 uur, tel 0517-417116);
– Beikes Lijsten, Westerhavenstraat 11-13 te Groningen, tel 050-314 02 36;
– Noorderbreedte, Damsterkade 5, Groningen, tel 050-314 19 56 (bellen voor een afspraak).

Trefwoorden