Meerstad wordt een grote nieuwe wijk ten noordoosten van de stad Groningen. De plannen zijn al in een vergevorderd stadium. Onlangs werd het zogenoemde Masterplan gepresenteerd: ca. 9500 woningen in ruime percelen, gebouwd rond een groot nieuw meer.

De stad Groningen heeft ruimte nodig. Veel ruimte. Omdat de stad aan bijna alle kanten is ingeklemd tussen buurgemeenten of natuur, is er nog maar één kant waar een forse uitbreiding kan plaatsvinden: de oostkant. Daar ligt een gebied van landbouw en kleine oude lintdorpen zoals Middelbert en Engelbert. De gemeente Groningen, in samenwerking met de gemeente Slochteren en de provincie Groningen, besloot het meteen groot aan te pakken. Meerstad wordt een wijk met een oppervlakte van 4000 hectare, 9500 woningen en enkele bedrijventerreinen. Bovendien biedt het plan nog plaats voor nieuwe natuur. Die zal deel uitmaken van de zogenoemde ecologische hoofdstructuur (EHS) en het plan Groen in en om de stad (GIOS). ‘Na Meerstad houdt het op’, zei de Groningse wethouder Smink van Ruimtelijke Orde…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.