De reeds jarenlang slepende discussie over het wel of niet winnen van waddengas wordt op dit moment beheerst door het rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (commissie Meijer). De Adviesgroep doet voorstellen voor een bestuursvorm om tot een samenhangend Waddenbeleid te komen. De kern is: met een deel van de winst van het waddengas de andere problemen van de wadden oplossen. Anders gezegd: de duivel met Beëlzebub uitdrijven.

De adviesgroep stelt onder meer het volgende: ‘De discussie over gaswinning in de Waddenzee heeft een sterk symboolkarakter gekregen. De percepties zijn los komen te staan van de wetenschappelijke kennis. De perspectieven voor verdere ontwikkeling van energieactiviteiten in Noord-Nederland kunnen snel verdampen als de situatie niet verandert.’ Wat zegt de adviesgroep hier eigenlijk mee? Zij zegt dat mensen die de Waddenzee als ongerept natuurgebied willen behouden en dus geen gaswinning willen, louter op emotionele gronden argumenteren en niets zouden willen horen over wetenschappelijke inzichten dat winning zonder schade kan. Wat de adviesgroep er verder mee bedoelt, kunnen we verderop in het rapport lezen. De adviesgroep betoogt dat met het kleine beetje waddengas een kennisinfrastruc…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden