Drenthe staat niet bekend om een sterke band met het water. Toch telt de provincie veel cultuurhistorisch interessante waterobjecten. Twee organisaties zijn bezig dit erfgoed in kaart te brengen. Onderzoeker Mark Goslinga hoopt dat bestuurders deze kennis zullen gebruiken, bijvoorbeeld in nieuwbouwplannen.

Wie aan Drenthe denkt, en dan met name aan het vroegere Drenthe, ziet vooral beelden voor zich van zandverstuivingen, onafzienbare paarse heidevelden, essen en Saksische boerderijen. Bijna niemand verwacht een sterke band met het water. Misschien komt dat wel doordat de waterobjecten uit het Drentse verleden vaak danig verwaarloosd en onherkenbaar verscholen tussen het opschietende groen liggen te vergaan. Poldermolens, kades, sluisjes, rolpalen, griften en draaibruggen herinneren aan de wijze waarop mensen in Drenthe het water hebben benut, beheerst en vaak ook bevochten.
Bij de KNHM, de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, vond men dat het de hoogste tijd was om dit vergeten watererfgoed in kaart te brengen. Een goede beschrijving zou er voor kunnen zorgen dat eigenaren, gemeen…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.