In deze rubriek worden werkwijzen gepresenteerd die burgers en bestuurders kunnen inspireren in de praktijk van plattelandsvernieuwing.

‘Belvedere’ staat voor het gebruiken van cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen. Daarbij gaat het om sporen, objecten en structuren die zichtbaar of onzichtbaar deel uitmaken van de fysieke leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. De Belvedere-benadering werd in 1999 gepresenteerd in een nota van vier ministeries (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en Verkeer en Waterstaat). Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultureel erfgoed was de inzet van de beleidsmakers. Want: ‘Cultuurhistorie is van vitale betekenis voor de samenleving en voor de individuele burger’, aldus de nota.
Uitgangspunt van het Belvedere-beleid is de ruimteli…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.