Wie Hindeloopen uitsluitend associeert met beschilderde paraplubakken zal verrast raken in het opnieuw ingerichte Hidde Nijland Museum. De expositie laat zien hoe de Hindeloopers leefden aan het begin van de achttiende eeuw en toont een cultuur waarin opmerkelijk veel aandacht bestond voor schoonheid.

Het bijbelboek Spreuken besluit met een tekst die in lyrische zinnen de eigenschappen van een ideale huisvrouw bezingt. Zo’n ideale huisvrouw wordt ‘geroemd in de poorten’, aldus de dichter, want zij is ‘bezig met wol en vlas’, haalt van verre haar spijs’, ‘staat op, als het nog nacht is’, en ‘omgordt haar lendenen met kracht’. Vooral dat laatste sprak vroeger tot mijn verbeelding. Als wij thuis weer bij Spreuken waren aanbeland (hetgeen met voorbijgaan aan het al te zinnelijke Hooglied ruwweg één keer in de drie jaar het geval was) en ‘De lof der degelijke huisvrouw’ na de maaltijd kregen voorgelezen, stelde ik me een grote vrouw voor, struis en met brede heupen, in een tot de grond reikende rok aan de boord waarvan diverse huishoudelijke attributen waren bevestigd: een snijplank, een …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden