In deze rubriek worden werkwijzen gepresenteerd die burgers en bestuurders kunnen inspireren in de praktijk van plattelandsvernieuwing.

Sinds de komst van de auto is de ruimte waarin we leven eerst langzaam, maar vanaf de jaren zestig drastisch veranderd. In de laatste halve eeuw is het verkeer met duizend procent toegenomen en de groei gaat alleen maar door. Auto’s vragen om wegen en die kwamen er dan ook in groten getale. Snelwegen en plattelandswegen. Over dit laatste wegtype is onlangs een brochure verschenen van verkeerskundige Hans Monderman, die pleit voor meer samenwerking van verkeerskundigen met stedenbouwers, landschapsarchitecten, cultuurhistorici, ethici, sociologen en psychologen.
De brochure, getiteld Wegen voor mensen, is bedoeld als een praktische wegwijzer die de lezers uitnodigt op een andere manier te kijken naar de wegen op het platteland: zijn die er alleen om plaatsen bereikbaar te maken voor auto…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden