In deze rubriek worden werkwijzen gepresenteerd die burgers en bestuurders kunnen inspireren in de praktijk van plattelandsvernieuwing.

In deze aflevering opnieuw aandacht voor de inrichting van plattelandswegen. ‘Mooi zo – Veilig zo’ is een verkeersveiligheidsproject van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), dat inmiddels in tien dorpen is uitgevoerd. In de vorige Noorderbreedte werd de brochure Wegen voor mensen van Hans Monderman besproken. Zijn analyse van de problemen rond plattelandswegen klopt. Maar de ervaringen met ‘Mooi zo – Veilig zo’ leren dat dorpsbewoners er opvattingen op na houden die Monderman nu juist – samen met bewoners – wil bestrijden: de drang tot regulering, de aanpassing aan processen van schaalvergroting en de koestering van de automobiliteit. Generaliserend: plattelanders zijn overtuigde automobilisten, bekend met hun omgeving en ze rijden om die reden te hard en ni…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.