In de bestseller Hoe God verdween uit Jorwerd beschrijft Geert Mak de teloorgang van een dorpsgebied, onder andere als gevolg van het grootschaliger worden van de landbouw en het wegtrekken van de jeugd. Jorwerd was minder dan tien jaar geleden nog exemplarisch voor alle plattelandsdorpen. Het was één en al treurigheid. Scholen en winkels werden gesloten en door het steeds verder verdwijnen van de voorzieningen werd de leefbaarheid sterk aangetast. Dit beeld van het platteland zit bij velen nog steeds in het hoofd verankerd, maar is onderhand aan vervanging toe.
In oktober is een rapport verschenen van het Verwey-Jonker Instituut, met de titel Warkelijk Waor. Hierin wordt de werkelijkheid van vandaag in beeld gebracht en wordt ondubbelzinnig afgerekend met het zielige imago van de dorpe…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden