De Slachtedijk is een binnendijk van 42 kilometer lang die een slingerend lint vormt in Noordwest-Friesland. Het is een cultuurhistorisch landschapsmonument en daarom heeft It Fryske Gea in 2000 het beheer overgenomen van het waterschap.

Sinds de grote manifestatie Simmer 2000 is de Slachtedijk in het collectieve geheugen van de Friezen gegrift. Toen werd over de dijk een feestelijke marathon gelopen door zo’n tienduizend atleten en wandelaars. De ‘Slachte’ was tevens een cultuurhistorisch podium voor artiesten, musici en theatergroepen: locatietheater pur sang. In 2004 is weer een Slachtemarathon georganiseerd en de volgende zal plaatsvinden in 2008.
Het monumentale dijkcomplex is gelegen in het terpengebied van Westergo en loopt van Oosterbierum aan de Waddenzee naar het zuiden, vanaf Achlum naar het zuidoosten en vanaf Hidaard in oostelijke richting naar Jongemastate, ten noorden van Raerd, een dorp gelegen aan de oever van de vroegere Middelzee, halverwege Leeuwarden en Sneek.
De Slachtedijk is een aaneenschakeling …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.