Onder het bijbelse motto ‘Land van Beloften’ werden op 31 maart in het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam vier toekomstscenario’s gepresenteerd voor de nog immer in een identiteitscrisis verkerende Gronings-Drentse Veenkoloniën. In deze kritische bijdrage onderzoekt Hans Elerie of de ontwerpers in hun missie zijn geslaagd.

Nederland ‘ontstreekt’, concludeerde onlangs een sociaal geograaf in haar proefschrift over het gebruik van streeknamen. ‘Namen van streken worden steeds minder gebruikt en daarom verdwijnt het streekbesef’.
De ‘Veenkoloniën’ hebben daar geen last van. Er zijn weinig andere regio’s in het Noorden met zo’n sterke beeldvorming en uitgesproken identiteit. Hoewel het veen al lang is verdwenen en veel koloniën zijn ‘drooggelegd’, roept de streeknaam nog steeds een waaier van betekenissen en associaties op.
De Groninger en Drentse Veenkoloniën behoorden voor de oorlog tot de meest dynamische regio’s van ons land. Het gebied werd als een schoolvoorbeeld gezien van industriële en landbouwkundige innovatie: agrificatie was een veenkoloniale uitvinding. Na de oorlog is dit beeld gekanteld: samen …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.