Al een eeuw is in de landbouw een schaalvergroting gaande, vooral als gevolg van de mechanisering. Wie in deze sector wilde overleven, moest groeien.

Al een eeuw is in de landbouw een schaalvergroting gaande, vooral als gevolg van de mechanisering. Wie in deze sector wilde overleven, moest groeien. Nu de inkomensbescherming vanuit Brussel in de komende jaren wordt afgebouwd, staan steeds meer boeren voor de keuze: stoppen, of het agrarisch bedrijf nog verder uitbreiden, of een bijbaan nemen, of zo veel mogelijk premies verzamelen, of overschakelen op biologische landbouw (andere markt) of ‘verbreden’. De vraag is niet of de Nederlandse landbouw (bestaande uit 21 verschillende sectoren!) blijft bestaan. Hoewel de landelijk georiënteerde plattelandssamenleving in hoog tempo afbrokkelt en de landbouw al lang niet meer de economische drager is van het platteland, is vooralsnog ruim zeventig procent van het platteland in gebruik als ‘boer…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden