Voor u ligt de samenvatting van de digitale discussie met vice-voorzitter van LTO-Noord en voorzitter van LTO werkgroep Verbrede Landbouw Henk Brink, adviseur ruimte Rik Herngreen, UvA-hoogleraar Landbouweconomie en adviseur landbouwpolitieke vraagstukken bij het Ministerie van LNV Gerrit Meester, RuG-hoogleraar Plattelandsontwikkeling Dirk Strijker, RuG-hoogleraar Milieukunde Ton Schoot Uiterkamp en Tweede Kamerlid en biologisch melkveehouder Harm Evert Waalkens.

Is Noord-Nederland – eventueel met Flevoland en Zeeland – het enige deel van Nederland waar schaalvergroting in de landbouw een kans heeft? Of moeten we stellen dat we zelfs voor de noordelijke zeekleigebieden nu alvast de illusie van schaalvergroting moeten opgeven? Dat de toekomst niet gezocht moet worden in bulkproductie, …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Maar om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd en geld. Wij hebben onze lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je 5 keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.