Er is een keer ten goede bespeurbaar in de noordelijke bestuurscultuur als het gaat om de kwaliteit van nieuwe stads- en dorpsuitbreidingen, vinden de drie noordelijke gedeputeerden van ruimtelijke ordening.

Zelf zijn Anita Andriesen (Friesland), Anneke Haarsma (Drenthe) en Marc Calon (Groningen) er al lang van overtuigd dat het landschap (mede)bepalend moet zijn voor de stedenbouwkundige inrichting van dorps- en stadsuitbreidingen en dat de architectonische invulling zich daarnaar hoort te voegen. In Friesland staat dat ook al met zoveel woorden in het nieuwe streekplan, dat eind vorig jaar in de staten is vastgesteld. ‘De ruimtelijke kwaliteit staat daarin centraal’, zegt Andriesen.
Friesland is daarmee volgens haar klaar voor de nieuwe wet ruimtelijke ordening, die op 1 juli 2008 in werking treedt. Deze wet draagt de provincies op om gemeentelijke bouwplannen te toetsen aan ‘het provinciale belang’. Elke provincie moet zelf bepalen hoe ze dat belang definieert. Andriesen: ‘Ieder bestemmi…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.