Een combinatie van een theatercomplex van de gemeente en een ‘elk-weer-voorziening’ van Dierenpark Emmen op de Noordbargeres in Emmen. Dat is wat het college van burgemeester en wethouders en de directie van het dierenpark voor ogen staat.

Een combinatie van een theatercomplex van de gemeente en een ‘elk-weer-voorziening’ van Dierenpark Emmen op de Noordbargeres in Emmen. Dat is wat het college van burgemeester en wethouders en de directie van het dierenpark voor ogen staat. De intentieverklaring is inmiddels getekend en in 2009 moet het er staan. Het lijkt een wild idee maar volgens burgemeester Cees Bijl en commercieel directeur Cathalijne Elings van het dierenpark is sprake van een haalbaar concept dat uniek is in de wereld. Cultuur en natuur samen in een spraakmakend en attractief geheel dat Emmen in één klap op de kaart van Europese publiekstrekkers zal zetten, zo verwachten zij.
‘Ik ben nu bijna zes jaar burgemeester van Emmen en heb achtentwintig jaar bestuurservaring’, zegt Bijl, ‘en maar af en toe komt er een idee langs dat direct leeft. Dit is zo’n idee. Ik heb nog niet eerder zoveel enthousiasme meegemaakt.’
Bijl vervolgt: ‘Toen ik aantrad vielen mij twee zinnen op in het bestuursprogramma. Eén: zorg dat er in 2009 een nieuw theater is. Twee: zorg voor perspectief voor de dierentuin. Beide zaken zitten in mijn portefeuille en over beide zaken wordt hier in Emmen al heel lang gepraat. Het samenvoegen van die twee is een kwestie van het goede idee op het goede moment. De directie van de dierentuin heeft grote investeringsplannen en wil een elk-weer-voorziening wil bouwen op de Noordbargeres. Zo’n voorziening is overdag vol en ’s avonds leeg. Een theater is overdag leeg en ’s avonds vol. Bovendien is een theater van mei tot september dicht. Als je die twee zaken in één gebouw bij elkaar brengt, krijg je een veel efficiëntere bezetting.’

Krokodillen in de foyer

‘Je hebt het over twee dingen die eigenlijk niet bij elkaar horen’, zegt Cathalijne Elings van het dierenpark. ‘Je kunt het vergelijken met het Senseo-apparaat dat Douwe Egberts samen met Philips op de markt bracht. Of de beertender die Heineken samen met Krups ontwierp. Tien jaar geleden waren deze zaken ondenkbaar maar het heeft geleid tot de verkoop van meer koffie en meer bier. Zoiets gaan we nu in Emmen doen.’
‘Je kunt in zo’n gebouw niet alleen organisatorisch veel samenvoegen, maar ook programmatisch’, zegt Bijl. ‘Het dierenpark kan bijvoorbeeld in het theater educatieve programma’s voor scholieren brengen. Je kunt achter de bar een groot aquarium plaatsen waarin je haaien ziet zwemmen. Wie meer van dat aquarium wil zien, kan vervolgens naar het dierenpark. Of je laat krokodillen rondlopen in de foyer!’
‘Het dierenpark bouwt op dit moment een overdekte speelgelegenheid met een hoge educatieve waarde: spelen in het land van de Maya’s’, zegt Elings. ‘Onze huidige buitenspeeltuin is een geweldige trekker, maar het is er nogal eens nat, al is het maar van de ochtenddauw. Dus de binnenspeeltuin is een prachtige aanvulling. En wat niet zo bekend is: 48 procent van onze bezoekers komt zonder kinderen. Voor die groep kunnen theatervoorzieningen heel interessant zijn. We moeten af van het idee dat een dierentuin iets is voor een mooie dag met temperaturen tussen 16 en 23 graden. ’

Verhuizing van het hele dierenpark

Het theater wordt gefinancierd uit ontwikkellocaties die de gemeente gaat aanwijzen, zoals het terrein van het huidige Muzeval-theater, zegt Bijl. ‘Onze corebusiness is nu eenmaal bestemmingsverandering! Daarnaast hebben we een goed contact met de provincie Drenthe. Gezamenlijk gaan we ook kijken naar de mogelijkheid van medefinanciering uit Europese of andere fondsen. Op termijn speelt de mogelijke verhuizing van het hele dierenpark naar de es. Daar is 46 hectare bestemd voor bebouwing. Voor alle duidelijkheid: we praten hier alleen over de Noordbargeres. De Schimmeres en de Emmeres, die er zo op het oog bij horen, vallen erbuiten. Als gemeente hebben wij het recht van eerste koop van het vrijkomende stuk grond van dertien hectare in het hart van Emmen, en wat we daar ook mee gaan doen, ik kan iedereen nu al meedelen dat wij het niet gaan volbouwen met appartementen.’
‘Voor de financiering van het theaterconcept’, zegt Elings, ‘is het allereerst nodig dat je een uitstekend plan hebt en daarnaast een sluitende exploitatie verkrijgt. Pas dan is het mogelijk om bijvoorbeeld geld van de bank te lenen. In dit geval praten we over iets dat niemand kent, dat maakt het wel moeilijk.’
Binnenkort wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Tussen maart en mei 2007 vindt de besluitvorming in de gemeenteraad plaats. Er zal ongetwijfeld stevig over het plan worden gediscussieerd, maar de burgemeester heeft tot nu toe vooral positieve reacties bespeurd.

Trefwoorden