Diverse duurzame energie-initiatieven worden op dit moment ontplooid door landbouwers in Friesland. In dit artikel twee voorbeelden.

De provincie Friesland is van oudsher een echte landbouwprovincie. Ongeveer 80% van het totale landoppervlak heeft een agrarische bestemming. De landbouw in Friesland heeft dan ook een belangrijke economische en landschappelijke functie. In de laatste vijftig jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd en gemechaniseerd, waardoor het energiegebruik aanzienlijk is toegenomen. Om te zorgen voor een vitale sector en tegelijk een aantrekkelijk landschap te behouden, zijn vernieuwingen in het energiegebruik noodzakelijk. Diverse duurzame initiatieven worden op dit moment ontplooid in Friesland. In dit artikel twee voorbeelden hiervan: een tomatenkweker in Berlikum realiseert een ‘kas zonder gas’, en Agrarische Natuurvereniging De Alde Delte geeft de houtwallen in de Zuidoosthoek van Friesland h…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.