Een kunstwerk van zwerfkeien moet de inwoners van het Westerkwartier zelfbewuster maken.

Maandagochtend 18 december is het druk in het kleine zaaltje van het dorpshuis van Lutjegast. Staatsbosbeheer Westerkwartier en de Stichting Kwartiermakers ontvangen er samen met Organisatiebureau Geert Lameris ir. C.J. Vriesman, landelijk directeur van Staatsbosbeheer. Een aantal betrokkenen vertelt welke plannen er zijn in en rond Lutjegast. Plannen die beginnen met het verhaal over De Baak, dat eerst als kunstwerk bij Exloo in Drenthe stond, waar het in 2002 door kunstenaar Rob Schreefel was neergezet. ‘Compositie in majeur’ heetten de gestapelde zwerfstenen toen nog. Omdat er andere plannen waren met de locatie Exloo, moest het kunstwerk daar weg. Staatsbosbeheer kocht het aan en liet het verplaatsen naar Lutjegast. Op 23 juni 2006 is het massieve object feestelijk onthuld.
Nico Boe…