Jeneverbes

Samengesteld door Jan van Ginkel
Uitgeverij Publique, € 14,95, 108 blz.

Het Veldstudiecentrum Orvelte bestaat dit jaar 25 jaar (zie Noorderbreedte 2007-2). Tij-dens het jubileumfeest werd het boek Jeneverbes gepresenteerd. De publicatie heeft als ondertitel Natuur en cultuurhistorie in verhalen, gedichten en beelden. Samensteller Jan van Ginkel vraagt met zijn Jeneverbesgilde al een paar jaar aandacht voor de be-dreigde positie van de jeneverbes. Met het boek wil hij de karakteristieke struik voor uit-sterven helpen behoeden. Uitsterven in dubbele betekenis: ‘Op de heide mag de jene-verbes met de ondergang worden bedreigd, in onze cultuurhistorie is hij vrijwel geheel verdwenen’. Dit citaat dekt de inhoud van het boek goed: het gaat over de natuurlijke omgeving van de jenev…

Trefwoorden