Precisielandbouw dankzij Global Positioning System. Nieuwe mogelijkheden om preciezer en met meer technische kennis het land te bewerken.

In 2002 kwam in Noordoost-Friesland een groep pootaardappeltelers bij elkaar met het idee ‘iets met precisielandbouw te doen’. Uit Amerika en Duitsland kwamen hierover berichten binnen. Mijno van Dijk was met zijn mechanisatiebedrijf bezig met het idee GPS, zoals wij het kennen in auto´s, aan landbouw te koppelen. Tegelijkertijd was Eddie Loonstra met zijn bedrijf The Soil Company geïnspireerd door de zoektocht naar mineralen op de oceaanbodem. Hij had, via de Rijksuniversiteit Groningen, meetapparatuur ontwikkeld om door middel van achtergrondstraling de mineralensamenstelling van een bepaald gebied in kaart te brengen. Dirk Osinga, werkzaam aan het AOC in Friesland, kende zowel Mijno als Eddie en bracht beide partijen in aanraking met de zoekende boeren. Samen richtten zij Stichting P…