Jeanine de Kleine heeft tijdens haar studie Management, Economie en Recht aan de Hanzehogeschool Groningen inzicht trachten te krijgen in de kwantiteit en kwaliteit van vrijwilligersinzet binnen Leaderprojecten en heeft hiervoor in 2006 twaalf weken stage gelopen bij Projectbureau LEADER+ Hoogeland.

Vrijwilligerswerk is al zo oud als de mensheid. Het begrip noaberschap in het drentse is een vorm van vrijwilligershulp die zijn weerga niet kent. Volgens Jeanine de Kleine is het vrijwilligerswerk zoals we dat tegenwoordig kennen ontstaan in de 19de eeuw. In die tijd zetten zich vooral dames uit gegoede kringen zich vrijwillig in voor de minderbedeelden van de samenleving. Ook vertegenwoordigers van verschillende religieuze bewegingen hebben zich naast hun hoofddoelstelling – het verspreiden van het geloof – ingezet voor het onderwijs en de ziekenzorg. Veel vrijwilligerswerk in deze sectoren is echter later betaald werk geworden. Nederland telt de laatste jaren een stabiel aantal van vier miljoen vrijwilligers.

Wat is een vrijwilliger
Het begrip vrijwilliger wordt niet door iedere in…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden