Veel commotie in het Groningse Noordhorn over de mogelijke tracés van een toekomstige tweebaansweg, met name over de variant waarbij die een open gebied aan de noordoostzijde van het dorp doorsnijdt. Ben Westerink, actief in de gebiedscommissie Middag-Humsterland, vertelt: ‘Gedeputeerde Staten en het gemeentebestuur willen het tracé van de nieuwe weg langs Zuidhorn doortrekken om Noordhorn heen. Een slechte gedachte: precies hier, bij de Poort van Humsterland, daalt de Pleistoceenrug waarop Noordhorn ligt af naar het kleigebied. Dit is een prachtig intact gebleven open landschap met een unieke geomorfologische structuur. Middag-Humsterland is niet voor niets als enige gebied in de provincie Groningen tot Nationaal Landschap uitgeroepen.’
Na lang aarzelen kozen Gedeputeerde Staten in november voor deze doorgetrokken variant, vanaf de al geplande nieuwe brug over het Van Starckenborgh-kanaal. Met een nipte meerderheid volgde de gemeenteraad van Zuidhorn, ondanks alle acties van de milieubeweging en een deel van de dorpelingen. De spanning in het tweelingdorp is te snijden, maar de provincie beweert dat de inwoners iedere andere oplossing verwerpen.
‘Waar gaat het nou helemaal over?’, zegt Geertjan Smits van de Milieufederatie. ‘Voor een veel soberder variant moeten er twee woningen en een loods worden afgebroken. Die variant loopt vanaf de nieuwe brug langs het kanaal terug naar de bestaande weg. Ondernemers en een deel van de boeren zijn het daarmee ook eens.’
Nu ligt er het voorstel als natuurcompensatie het Oude Diepje, niet meer dan een slootje, te verbreden. ëEen ongelofelijke stommiteití, noemt Westerink deze pleister op de wonde. ‘Alsof zoín ìstroomdraadje’ iets goed kan maken aan het vernielen van dit gave gebied!’
Provinciale Staten moeten nog beslissen. Als die meegaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten, komt er een milieueffectrapportage. ‘Dan zullen we zeker bezwaren indienen’, zegt Smits, ‘want zo’n enorme aanslag zal nooit meer terug te draaien zijn.’ Hij vertrouwt nog op het gezonde verstand van de Statenleden en hoopt dat zij kiezen voor het – ook door een externe adviescommissie aangedragen – alternatieve tracé.