Veel commotie in het Groningse Noordhorn over de mogelijke tracés van een toekomstige tweebaansweg, met name over de variant waarbij die een open gebied aan de noordoostzijde van het dorp doorsnijdt.

Veel commotie in het Groningse Noordhorn over de mogelijke tracés van een toekomstige tweebaansweg, met name over de variant waarbij die een open gebied aan de noordoostzijde van het dorp doorsnijdt. Ben Westerink, actief in de gebiedscommissie Middag-Humsterland, vertelt: ‘Gedeputeerde Staten en het gemeentebestuur willen het tracé van de nieuwe weg langs Zuidhorn doortrekken om Noordhorn heen. Een slechte gedachte: precies hier, bij de Poort van Humsterland, daalt de Pleistoceenrug waarop Noordhorn ligt af naar het kleigebied. Dit is een prachtig intact gebleven open landschap met een unieke geomorfologische structuur. Middag-Humsterland is niet voor niets als enige gebied in de provincie Groningen tot Nationaal Landschap uitgeroepen.’
Na lang aarzelen kozen Gedeputeerde Staten in nov…