De Waddenvereniging, toch niet de minst betrokken partij, klaagt dat slechts een derde van het geld uit het Waddenfonds ten goede komt aan de natuur.

Het Waddenfonds, bekostigd uit de aardgasbaten, heeft de komende 20 jaar 800 miljoen euro in kas voor investeringen in de ecologische en economische kwaliteit van het Waddengebied. De uitslag van de eerste subsidieronde is bekend. Minister Cramer (Milieu) honoreerde eind april op aanraden van de Adviescommissie Waddenfonds 19 projecten ad 40,5 miljoen euro. Van de ruim honderd ingediende projecten werden 67 aanvragen ontvankelijk verklaard. Iedereen tevreden met dit resultaat? Allerminst.
De Waddenvereniging, toch niet de minst betrokken partij, klaagt dat slechts een derde van het geld ten goede komt aan de natuur. Haar conclusie: ‘De Waddenzee zelf komt er bekaaid van af.’ De organisatie diende zelfstandig vijf projecten in. Zonder succes. Herman Verweij van de vereniging vermoedt vanwege een verondersteld gebrek aan draagvlak.
Eén van de aanvragen van de vereniging betrof een studie naar een nog betere bescherming van het Waddengebied tegen rampen met olie of chemicaliën. Tot dusver is de Waddenzee een dergelijke catastrofe bespaard gebleven, maar met dagelijks vierhonderd scheepsbewegingen in de vaarroute ten noorden van de Waddeneilanden ‘zit een ongeluk in een klein hoekje’. Rijkswaterstaat heeft op zes plaatsen in het Waddengebied in containers olieschermen paraat. Maar of die in een ondiep getijdengebied ook echt werken, is de vraag. Er zijn bovendien te veel instanties bij de rampenbestrijding op zee betrokken.