De overheid gaat te laks om met de regelgeving die de geluidsoverlast van het TT-circuit moet inperken. Ook meet zij het maximaal toegestane geluid verkeerd. En waar blijven de geluidsdempers, die het gehuil van de motoren verminderen? Dat zegt geluidsexpert Harry Franssen, actief in de Assense Stichting Geluidhinder Baggelhuizen. In een vorig leven bestreed hij voor de NAM het geluid van 270 gas- en olie-installaties.

Uw oren: nog altijd gespitst op afwijkend geluid? De vraag verrast Harry Franssen niet. Hij weet dat impliciet wordt geïnformeerd naar beroepsdeformatie. Neemt het woord dus zelf in de mond. Want beroepsgedeformeerd is hij zeker nog. Als het even kan, wil hij weten waar een bijzonder geluid vandaan komt. Wat de oorzaak is. Waar de geluidsbron is. Laatst nog stapte hij vanuit zijn verbouwde boerderij in het buurtschap Witten bij Assen op de fiets om te achterhalen wat toch dat telkens terugkerende bonkende lawaai veroorzaakte. ’s Nachts nota bene. Het bleken de voegen van een viaduct over de A28 te zijn bij passerend verkeer.
Elf jaar geleden nam Harry Franssen (71) afscheid bij de NAM. Van uit het hoofdkantoor in de Drentse hoofdstad droeg hij bij de Shell-Essocombinatie gedurende zesti…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden