Binnenkort beslist de gemeenteraad van Tynaarlo of er een landgoed mag komen in de Yderholt tussen Yde en Vries.

Binnenkort beslist de gemeenteraad van Tynaarlo of er een landgoed mag komen in de Yderholt tussen Yde en Vries. De provincie Drenthe heeft in haar landgoederenbeleid vastgesteld dat een nieuw landgoed uit tenminste vijf hectare bos moet bestaan en voor het grootste deel toegankelijk moet zijn voor publiek. Dat hadden we nog niet in Drenthe, een bos om in te wandelen. We willen natuurlijk allemaal wel midden in de ecologische hoofdstructuur wonen en het is opmerkelijk dat iemand ondanks de economische crisis nog geld in zo’n prestigieus project wil steken. Er komt tenslotte een prachtig landgoed waar iedereen al jaren met smart op wacht, het past niet alleen in het landschap, het is ook een schande dat we het tot nu alleen van Bosch en Vaart moesten hebben. In het verleden wisten ze nog hoe je een landschap moest verfraaien.
Vroeger was alles beter en tegenwoordig komt vroeger blijkbaar uit Duitsland. Tijdens de viering van achthonderd jaar Yde werd een veldslag tussen Schieringers en Vetkopers uit de vijftiende eeuw nagespeeld. Het bleek dat de acteurs uit Duitsland kwamen. In het heetst van de strijd kreeg een van de spelers echt een pijl in zijn oog. Hij jammerde zo overtuigend dat de toeschouwers enthousiast klapten. We kennen wapengekletter uit films als Braveheart en hebben geen idee hoe het is als een pijl werkelijk iemand doorboort.
Ook de bevers die onlangs in de Hunze zijn uitgezet, komen uit Duitsland. Ze werden gevangen in de Elbe. Deze soort kwam in de middeleeuwen nog in deze contreien voor. Ze zijn hard nodig voor het ontstaan van een natuurlijk beekdal. De geïmporteerde bevers moesten zich eerst een weg uit hun kunstmatige burcht knagen om zo binding met hun omgeving te krijgen. Nu voelen de beestjes zich zelfs zo thuis, dat ze in Noordlaren zich al te goed deden aan iemands fruitbomen.
Er zijn plannen om behalve de bever ook de eland, de wolf en de lynx en zelfs de bruine beer te herintroduceren. Maar wat als wij helemaal niet meer zijn aangepast aan zulke dieren? Dat kinderen niet meer op de fiets naar school durven, omdat er lichtgevende ogen vanuit de struiken loeren. Wanneer je ze dan maar met de auto brengt, beland je op de kop in de sloot, omdat je auto niet elandproof is. Fruitgaarden worden vernield en huisdieren verdwijnen spoorloos en wij kijken hulpeloos toe omdat we niet weten hoe we een berenklem moeten hanteren. We willen wel terug naar vroeger, maar we kunnen niet meer terug. Nu is vroeger: je in het weekend verkleden om veldslagen na te spelen en dan een warme douche en het achtuurjournaal; wilde dieren achter hekken zonder te hoeven zien hoe ze konijntjes verslinden; romantische tijden van weleer zonder de stank, de kou en de ontberingen. Gelukkig is er binnen het Drentse beleid nog ruimte voor meer landgoederen en laten wij nou toevallig nog een stukje land bezitten aan de rand van het dorp. Een gevarieerd oerbos is al aangeplant en de fundering voor een landgoed, model sprookjeskasteel Neuschwanstein uit Beieren, is al gelegd.

Trefwoorden