‘Soms zijn er momenten in je leven dat je mensen ontmoet en een gesprek aangaat en dat je gefascineerd raakt door elkaars ambities en elkaars zorgen. Je besluit iets te doen, dingen die voortkomen uit gevoelens.’ Zo luidde de uitnodiging voor Station Fryslân 2018. De initiatiefnemers van deze manifestatie zijn hoogleraar ecologie Theunis Piersma, componist en slagwerker Sytze Pruiksma, monumentaal ontwerper Hanshan Roebers, vormgever Bastiaan Blaauw, schrijfster Albertina Soepboer en transformator Klaas Sietse Spoelstra.
Op 12 december 2008 startte de reis naar het Friesland van 2018. En wel in Gorredijk, in Galerie Steven Sterk. Het werd een 24 uur durend evenement over echte Friese onderwerpen: water, landschap, cultuur en natuur. Het publiek was divers: van schoolkinderen tot bestuurders, kunstenaars, natuurbeschermers, waterschappers en journalisten. Zij voerden intensieve gesprekken over de ambitie om het Friesland van de toekomst in de ‘etalage’ te zetten en de ‘interactie met de wereld’ aan te gaan.
Tussendoor werden ze opgeschrikt door een slagwerker, hoorden ze gedichten voordragen of konden ze digitaal in beeld gebrachte ontwerpen bewonderen van de toekomstige wereld van water en land van Friesland. Poorten als ‘doorgangen in een imaginaire wand’ werden zichtbaar, met uiteraard het thema water voor de Afsluitdijk, het landschap voor het gebied rond Wolvega, de cultuur voor Drachten, terwijl Heerenveen werd gepresenteerd als een Europese regio voor de sport. Ze zagen mooie wandbedekkende uitingen in allerlei vormen en materialen, met ideeën als: ‘God weerom in Yorwert’ van Theunis Piersma of ‘het lage Midden weerom’ van Romke Kleefstra. Compilaties van krantenartikelen maakten duidelijk wat er in de afgelopen decennia mis kan zijn gegaan op de vier hoofdthema’s en hoe je daar een andere draai aan kunt geven voor de toekomst.
Een mooie schets van deze water- en natuurrijke provincie voor het komende decennium. Zal de werkelijkheid de verbeelding volgen?

Trefwoorden