Een kwart van de subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden 'niet-ontvankelijk' verklaard. Niet alle aanvragers nemen hier genoeegen mee, en zeker drie partijen zijn bij de rechter in beroep gegaan. Jelle Leenes pleit voor meer openheid, zodat de gang van zaken rond het fonds publiekelijk getoetst kan worden.

Het zal je maar overkomen. Denk je een gerede kans te maken op een bijdrage uit het Waddenfonds en dan wordt jouw subsidieverzoek al na enkele weken als ‘niet-ontvankelijk’ terzijde geschoven. Het overkwam tot nu toe bijna vijftig aanvragers, één kwart van het totale aantal subsidieverzoeken. Niet iedere subsidievrager accepteert dat zo maar. Uit navraag blijkt dat ten minste drie partijen bij de rechter in beroep zijn gegaan tegen de niet-ontvankelijkheid van hun aanvraag. Welke partijen dat zijn en waarom, wil de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Leeuwarden als uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds niet bekendmaken. Die zaken zijn immers nog ‘onder de rechter’.

Groningen Seaports maakt er echter geen geheim van één van deze drie te zijn. Het havenbedrijf begrijpt niet waarom zij…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.