Een kwart van de subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden 'niet-ontvankelijk' verklaard. Niet alle aanvragers nemen hier genoeegen mee, en zeker drie partijen zijn bij de rechter in beroep gegaan. Jelle Leenes pleit voor meer openheid, zodat de gang van zaken rond het fonds publiekelijk getoetst kan worden.

Het zal je maar overkomen. Denk je een gerede kans te maken op een bijdrage uit het Waddenfonds en dan wordt jouw subsidieverzoek al na enkele weken als ‘niet-ontvankelijk’ terzijde geschoven. Het overkwam tot nu toe bijna vijftig aanvragers, één kwart van het totale aantal subsidieverzoeken. Niet iedere subsidievrager accepteert dat zo maar. Uit navraag blijkt dat ten minste drie partijen bij de rechter in beroep zijn gegaan tegen de niet-ontvankelijkheid van hun aanvraag. Welke partijen dat zijn en waarom, wil de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Leeuwarden als uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds niet bekendmaken. Die zaken zijn immers nog ‘onder de rechter’.

Groningen Seaports maakt er echter geen geheim van één van deze drie te zijn. Het havenbedrijf begrijpt niet waarom zijn verzoek om een financiële bijdrage aan de al begonnen aanleg van een duurzaam stoomleidingnet op het industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl op voorhand niet werd gehonoreerd. Het project voldoet volgens het bedrijf en betrokken ondernemers aan zo’n beetje alle voorwaarden van het Waddenfonds.

Ter herinnering: vanuit dit fonds is ter compensatie van de gaswinning onder de Waddenzee gedurende een flink aantal jaren 677 miljoen euro beschikbaar voor bijzondere activiteiten die gericht zijn op natuur en landschap, duurzame economie en energie, en kennis. Elk najaar kunnen subsidieaanvragen worden ingeleverd bij DLG. Die screent de verzoeken op ontvankelijkheid. De ontvankelijke verzoeken gaan door naar verscheidene adviescommissies. De minister van VROM beslist uiteindelijk.
Dit najaar vindt de derde subsidieronde van het Waddenfonds plaats. In 2007 werden 32 van de 109 aanvragen niet-ontvankelijk verklaard. Vorig jaar sneuvelden om die reden 15 van de in totaal 77 verzoeken. Het zou de bij het fonds betrokken diensten, commissies en andere beslissers sieren als ze meer openheid betrachten, ook over de redenen om projecten af te wijzen. Namen en rugnummers hoeven niet per se bekend te worden maar de gang van zaken rond het fonds moet beter dan nu publiekelijk getoetst kunnen worden.