In het landschap is eeuwenlange cultuurhistorie vindbaar. Op een hoogtekaart ontvouwt zich de geschiedenis voor je ogen.

Halverwege de weg Meppel-Pesse, langs de oostzijde, ligt een heuvel in een stuk heide. De wijde omgeving bestaat uit Staatsbosbeheerbos, in de streek bekend als Boswachterij Ruinen. De heuvel steekt drie à vier meter boven de omgeving uit. Het hoogste punt bevindt zich, op tien centimeter na, tien meter boven NAP. De hoogtekaart geeft een duidelijk beeld van de heuvel. Het reliëf ligt in een relatief vlak gebied. Aan de oostkant van de kaart zijn de slingerende randen (geel) van het Drents plateau zichtbaar.

Bij nader inzien blijkt de heuvel een berg. We hebben het over de Hunnenkloosterberg. Goed waarneembaar vanaf de oostelijke pleisterplaats langs de provinciale weg. De berg wordt geïnterpreteerd als een smeltwaterheuvel. Om dat te begrijpen, moeten we terug naar de voorlaatste i…